Πελάτες

  • Pratt&Whitney
  • MBDA
  • rheinmetall
  • Sikorsky
  • airbus
  • novatech
  • eurocopter
  • hellenic
  • KMW
  • intracom